Forside

Velkommen til Grundejerforeningen Chr. d. 4's officielle hjemmeside.

 

Tuelandsvej, der krydses af Våningsvej, er et hyggeligt og børnevenligt villakvarter med 36 parceller beliggende centralt på Amager med Bella Center- metrostation ca. 800 m mod vest og DR-byen mod nord. Foreningen blev etableret den 30. juli 1933.

 

Er du grundejer i foreningen, så tilmeld dig venligst vores kontaktmail, hvis du ikke allerede har gjort det, ved at sende os din mailadresse med beskeden "Tilmeld" til info@gf-chr4.dk

 

Find os på kort her

 

På FACEBOOK

 

Grundejerforeningen Christian den 4.

Tuelandsvej/Våningsvej, 2300 Kbh. S

Ekstra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Chr. d. IV mandag d. 12. juni 2017

 

Referat:

Punkt 1 : Martin valgt som dirigent, Henri referent. 9 husstande fremmødt, 3 fuldmagter.

Punkt 2 : På valg Formand Henri Gregers Holst enstemmig tilslutning

På valgBestyrelsesmedlem Britt Brock Grønneenstemmig tilslutning

 

Punkt 3: Forslag fra bestyrelsenÆndring af regnskabsår til 1/10-30/9 (vedtægtændring)

Forslag enstemmigt vedtagetVedtægterne ændres

 

Punkt 4: Festudvalget beretter om behov for at købe telt til foreningen til brug til årets vejfest og med mulighed for leje i foreningen til privatfest. Man anslår at teltet vil koste 6000 kr. i indkøb. Forslaget vil komme til afstemning på ordinær generalforsamling. Stemningen var overvejende positiv for initiativ.

Der er en del praktik, der skal overvejes fx opbevaring, pris for leje, depositum størrelse, håndtering af betaling, hvem vil være primus motor ?

 

Punkt 5:Eventuelt

Der kortlægges om rotteproblemer omkring kloak ved Tuelandsvej nr. 5 & 7. Der er påbud fra kommunen. Hvem hæfter. Dialog i gang. Peter fra teknisk udvalg følger op. Flere har spottet rotter på vejen.

Rotteproblemerne er spottet efter brolæggerfirma har pillet ved kloakkerne. De har et ansvar. Kan det dokumenteres?

Det skal klarlægges i vedtægterne fremadrettet, hvem og hvordan man hæfter som husejer/grundejerforening. Bør grundejerforeningen tegne forsikring? Der er ikke lige antal stikledninger og parceller – er det retfærdigt? Skal man hæfte solidarisk?

 

Louise beretter om oprettelse af facebook side for vejen. Hun foreslår, at folk tilmelder sig gruppen (Tuelandsvej/Våningsvej), så fællesskabet kan vokse. Siden kan bruges på forskellige parametre fx socialt, praktisk og informerende.

 

 

 

 

 

Grundejerforeningen Chr. d. IV

Indkaldelse til

Ekstraordinær generalforsamling

mandag den 12. juni 2017 kl. 20.00-20.30

hos

Henri Gregers Holst

Tuelandsvej 18

 

 

 

Dagsorden:

 

1.Valg af dirigent / optælling af fremmødte stemmeberettigede.

 

2.Valg af bestyrelse:

På valg:

FormandHenri Gregers Holst, Tuelandsvej 18

BestyrelsesmedlemBritt Brock Grønne, Tuelandsvej 11

 

Øvrige interesserede i at opstille på valg til formand, bedes meddele dette til Martin Pihl på mail info@gf-chr4.dk. De som opstiller på valg vil blive offentliggjort på hjemmesiden www.gf-chr4.dk inden mødet.

 

3.Forslag fra bestyrelsen:

Bestyrelsen foreslår en vedtægtsændring.

I § 9 står der: ”9.1.Foreningens regnskabsår er fra 1/7 til 30/6.”

 

Bestyrelsen foreslår at ændre det til:

”9.1.Foreningens regnskabsår er fra 1/10 til 30/9.”

 

Baggrunden for forslaget er et ønske om, at få regnskabsåret til at harmonere bedre med perioden mellem de ordinære generalforsamlinger og for at undgå, at forsinkede kontingentindbetalinger skal figurere på et andet regnskabsår end det, hvor det burde være indbetalt. Erfaringsmæssigt kommer der indbetalinger ind efter 30/6.

 

4.Orientering: Festudvalget planlægger gadefest for foreningens medlemmer den 26/8. Mere information følger. Udvalget ønsker at indkøbe festtelt til formålet og foreslår, at teltet efterfølgende vil kunne lejes af foreningens medlemmer til privat brug. Bestyrelsen arbejder videre med forslaget, tager stilling til forslaget og hvis det bliver besluttet, fastsætter bestyrelsen en pris for efterfølgende privat leje.

5.Evt. Tilmelding til ekstraordinær generalforsamling er ikke nødvendig. Afstemning vil blive foretaget blandt de fremmødte samt indleverede fuldmagter.

 

Fuldmagt:

Er man forhindret i at komme, kan man stemme ved fuldmagt. Denne skal indeholde angivelse af fulde navn, vejnavn, husnummer og underskrift, samt hvilke kandidater og forslag man stemmer for. Fuldmagt kan afleveres i Martins postkasse Tuelandsvej 22 senest dagen før mødet.